Wybierz język
Technikum mundurowe

"W szkole podoba mi się humor nauczycieli, zgrana ekipa i fajne wycieczki szkolne" - Dominik.

Technikum mundurowe

"Szkoła jest fajna, ponieważ są ciekawe zajęcia, super nauczyciele, fajny woźny, ciekawe wycieczki, dobrze wyposażone sale i super Pani dyrektor" - Maciek.

Technikum mundurowe

"Jeżeli mamy problemy, to zawsze możemy liczyć na rozmowę, pomoc i zrozumienie" - Marta.

Technikum mundurowe

"Podoba mi się w szkole, ponieważ panuje w niej świetna atmosfera, a lekcje są dobrze prowadzone przez super nauczycieli" - Ola.

Technikum mundurowe

"W szkole mi się podoba, bo jest łatwy dojazd, fajna klasa, poziom nauczania dostosowany do nas i fajni nauczyciele, którzy umieją uczyć i są spoko" - Błażej.

Technikum Mundurowe w Toruniu – najważniejsze informacje o kształceniu

Technikum Mundurowe w Toruniu – najważniejsze informacje o kształceniu

 

Nauka w technikum składa się z przedmiotów ogólnych (takich jak matematyka, j. polski, historia itd.), jak i zawodowych.

W technikum uczeń już na etapie rekrutacji wybiera zawód, w którym się będzie kształcić.

W technikum profilowanym dochodzi jeszcze jeden przedmiot – w naszym przypadku edukacja wojskowa.

Nauka w technikum trwa 5 lat i kończy się egzaminem maturalnym, jak również egzaminami zawodowymi (w cyklu po 3 i po 5 latach nauki)

Kształcenie zawodowe polega zatem na uczeniu się przez 5 lat danego zawodu, w formie zajęć teoretycznych i praktycznych, i uzyskaniu kwalifikacji w tymże zawodzie. Profilowo – uczeń zdobywa umiejętności i wiedzę w zakresie służby wojskowej.

W Technikum Mundurowym w Toruniu oferujemy możliwość nauki w zawodach: technik logistyk, technik mechanik, technik ekonomista, technik informatyk, i technik programista.

Utworzenie klasy w określonym zawodzie uzależnione jest od liczby zgłoszeń w rekrutacji.

Obecnie wielce prawdopodobne jest, że uruchomione zostaną klasy z kształceniem w zawodach: technik logistyk i technik mechanik.

 

Dlaczego warto zapisać się do tych klas?

 

Technik logistyk:

To specjalista w pionie zaopatrzenia, dystrybucji, zarządzania magazynem, projektów logistycznych, logistycznej obsługi handlu elektronicznego. To osoba zajmująca się przepływem towarów i surowców między poszczególnymi firmami. Potrafi zaplanować działania w  firmie tak, by w jej magazynach nie zalegał towar, by był on sprawnie przekazywany, sprzedawany i transportowany.

Technicy logistycy znajdują zatrudnienie np. w firmach logistycznych, handlowych czy spedycyjnych. Pracują jako np. koordynatorzy zaopatrzenia i zbytu, spedytorzy, przedstawiciele handlowi, magazynierzy. Mogą pracować także jako specjaliści do spraw sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, obsługi klientów czy zarządzania centrum dystrybucyjnym, a także jako administratorzy taboru i organizatorzy transportu.

Logistyk potrafi pracować w magazynie, transporcie, obsługiwać klientów i kontrahentów, prowadzić dokumentację, realizować usługi logistyczno-transportowe.

Logistyka to jeden z najbardziej rozwijających się obszarów rynkowych, na jej potrzeby powstały w ostatnich latach na uczelniach wyższych kierunki studiów licencjackich i magisterskich.

 

Na rynku kujawsko-pomorskim zapotrzebowanie na logistyków jest znaczne, liczne magazyny istnieją w Toruniu i Bydgoszczy, przechodzi tędy autostrada A1, oraz drogi szybkiego ruchu, zachęcające operatorów do lokowania swoich centrów dystrybucyjnych. Istnieją szlaki komunikacji kolejowej i wodnej, lotnisko. Ulokowano tu magazyny dużych firm kurierskich, a w Emilianowie niedaleko Bydgoszczy powstaje duży terminal przeładunkowy, który w założeniu ma być „bramą portową” dla Trójmiasta.

Zarobki w branży są uzależnione od pełnionego stanowiska, doświadczenia i umiejętności. Najczęściej podawanymi widełkami zarobków jest 2,5-6 tys. netto/m-c.

 

Technik mechanik:

 

To specjalista w zakresie projektowania, konstruowania, budowy, eksploatacji i naprawy maszyn, urządzeń i mechanizmów. Mechanik użytkuje nowoczesne urządzenia, takie jak obrabiarki, tokarki czy frezarki. Posługuje się dokumentacją maszyn i urządzeń. Zadaniem technika mechanika jest tworzenie wielofunkcyjnych produktów o złożonej budowie, z zastosowaniem najnowocześniejszych metod i technologii wytwarzania części maszyn. W swojej pracy w pełni wykorzystuje współczesne technologie komputerowe. 

Technicy mechanicy zajmują się wykonywaniem prac projektowych, produkcyjnych oraz remontowo – instalacyjnych maszyn i urządzeń technicznych. Organizują i nadzorują produkcję, montaż, naprawy i konserwacje maszyn i urządzeń, a zwłaszcza: pomp i innych przenośników cieczy, sprężarek wszelkiego rodzaju, dmuchaw, pomp próżniowych i ssaw, wentylatorów i urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych, przekładni i sprzęgieł, napędów i zaworów, maszyn do formowania, dozowania i konfekcjonowania produktów, robotów, manipulatorów i innych; uruchamiają instalację elektryczną, aparaturę kontrolno-pomiarową maszyn i urządzeń; wykrywają i usuwają przyczyny awarii oraz uszkodzeń; wymieniają zużyte lub uszkodzone elementy w maszynach i urządzeniach. Duża rozmaitość zadań zawodowych, szeroki asortyment maszyn występujących w poszczególnych miejscach pracy, specyfika różnych procesów technologicznych i organizacyjnych nakłada na technika mechanika wymóg posiadania kwalifikacji o pewnej uniwersalności. Zdobyta wiedza podstawowa ma mu umożliwić szybkie dostosowanie się do zmieniającej sytuacji na rynku pracy. 

Zakres prac, jakie może wykonywać technik mechanik, jest olbrzymi, bo to wyjątkowo atrakcyjny zawód o bardzo długiej historii i szerokim zapotrzebowaniu na rynku pracy. To zawód, w którym płace w ostatnich latach ciągle rosną. Technik mechanik zdobywa umiejętności potrzebne zawsze –  to zatrudnienie zarówno na stanowiskach produkcyjnych, jak i stanowiskach nadzoru technicznego np. jako organizator i nadzorca przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń, w zakładach produkcyjnych jako kontroler jakości, instalator,  wprowadzający do eksploatacji maszyny i urządzenia mechaniczne, dozorujący pracę oraz konserwujący ma­szyny i urządzenia techniczne.

Ile zarabia technik mechanik –  dane z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń pokazują, że dużo.  Co drugi technik mechanik otrzymuje pensję w przedziale 3100-4300 zł netto. Co czwarty – powyżej 4,5 tys. zł netto.

 

Profil wojskowy:

 

daje podstawy do uzyskania atrakcyjnych predyspozycji, które cenione są w wojsku, ale i innych służbach mundurowych. Profil ten wprowadza do programu pracy szkoły silne elementy samodyscypliny, wytrwałości, radzenia sobie z trudnościami i fachową opiekę nauczyciela edukacji wojskowej. Uczeń, kończąc szkołę, będzie miał możliwość przystąpienia do służby wojskowej i złożenia przysięgi np. w wojskach obrony terytorialnej. To ciekawa forma służby i dodatkowego zarobku. W czasie zajęć w szkole uczeń opanowuje materiał podobny do tego, jaki wymagany jest w służbie przygotowawczej. Droga do kariery w wojsku dziś otwiera się poprzez szkołę mundurową.

Partnerzy szkoły

Gmina
csiau
wot
graffico
Służba więzienna
mpec
6 SOG
Straż Miejska
Straż pożarna

87-100 Toruń
ul. Żółkiewskiego 37/41
tel.: 56 659 85 25
faks: 56 659 85 35
info@zdz.torun.pl