Wybierz język
Technikum mundurowe

"W szkole mi się podoba, bo jest łatwy dojazd, fajna klasa, poziom nauczania dostosowany do nas i fajni nauczyciele, którzy umieją uczyć i są spoko" - Błażej.

Technikum mundurowe

"W szkole podoba mi się humor nauczycieli, zgrana ekipa i fajne wycieczki szkolne" - Dominik.

Technikum mundurowe

"Szkoła jest fajna, ponieważ są ciekawe zajęcia, super nauczyciele, fajny woźny, ciekawe wycieczki, dobrze wyposażone sale i super Pani dyrektor" - Maciek.

Technikum mundurowe

"Jeżeli mamy problemy, to zawsze możemy liczyć na rozmowę, pomoc i zrozumienie" - Marta.

Technikum mundurowe

"Podoba mi się w szkole, ponieważ panuje w niej świetna atmosfera, a lekcje są dobrze prowadzone przez super nauczycieli" - Ola.

Rekrutacja


Aby zapisać się do Technikum Mundurowego w Toruniu, należy pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy (na dole strony do pobrania), po czym dostarczyć go do sekretariatu.

Szkoła rekrutuje w oparciu o regulamin, z którym również warto się zapoznać.

Pracownicy szkoły chętnie udzielą informacji w zakresie rekrutacji, i pomogą w skompletowaniu dokumentów.

Prosimy zwrócić uwagę na terminy rekrutacji, ujęte w poniższej tabeli.

 

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych w Technikum Mundurowym w Toruniu, na rok szkolny 2022/2023

 

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 16.05.2022r.

do 21.06.2022r.

(godz. 15.00)

Od 25.07.2022r.
(
godz, 12:00)
do 01.08.2022r.
(godz. 15:00)
 
 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu 8-klasisty.

Od 24.06.2022r.

Do 12.07.2022r.

(godz. 15.00)

   

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków  o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Do 12.07.2022r.

Do 01.08.2022r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych  i kandydatów niezakwalifikowanych.

19.07.2022r.
(do godz. 12:00)

09.08.2022r.
(do godz. 12:00)

 

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi, w przypadku złożenia przez niego wniosku rekrutacyjnego do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.

 

Od 19.07.2022r.

do 20.07.2022r.

Od 25.07.2022r.
do 09.08.2022r.

 

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie:

*oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu 8-klasisty, o ile nie zostały wcześniej złożone (por. punkt 6 – uzupełnienie wniosku),

*zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Do 22.07.2022r.
(godz. 15.00)
do 11.08.2022r.
 
(godz. 15.00)
 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.

25.07.2022r.
(do godz. 12.00)

12.08.2022r.
(do godz. 12:00)

  

Dokumenty do pobrania:

Partnerzy szkoły

mzk
csiau
mpec
wot
Gmina
graffico

87-100 Toruń
ul. Żółkiewskiego 37/41
tel.: 56 659 85 25
faks: 56 659 85 35
info@zdz.torun.pl