Wybierz język
Technikum mundurowe

"Podoba mi się w szkole, ponieważ panuje w niej świetna atmosfera, a lekcje są dobrze prowadzone przez super nauczycieli" - Ola.

Technikum mundurowe

"Szkoła jest fajna, ponieważ są ciekawe zajęcia, super nauczyciele, fajny woźny, ciekawe wycieczki, dobrze wyposażone sale i super Pani dyrektor" - Maciek.

Technikum mundurowe

"Jeżeli mamy problemy, to zawsze możemy liczyć na rozmowę, pomoc i zrozumienie" - Marta.

Technikum mundurowe

"W szkole mi się podoba, bo jest łatwy dojazd, fajna klasa, poziom nauczania dostosowany do nas i fajni nauczyciele, którzy umieją uczyć i są spoko" - Błażej.

Technikum mundurowe

"W szkole podoba mi się humor nauczycieli, zgrana ekipa i fajne wycieczki szkolne" - Dominik.

Rekrutacja

Aby zapisać się do Technikum Mundurowego w Toruniu, należy pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy (na dole strony do pobrania), po czym dostarczyć go do sekretariatu.

Pracownicy szkoły chętnie udzielają informacji w zakresie rekrutacji, i pomagają w skompletowaniu dokumentów.

 

Informacje i terminarz rekrutacji na rok 2021/2022 będzie ogłoszony tradycyjnie na wiosnę 2021.

 

 

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych w Technikum Mundurowym w Toruniu, na rok szkolny 2020/2021.

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

inne informacje

Etap I termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły.

Dokumenty mogą być składane w wersji elektronicznej. Nie ma potrzeby, aby dokumenty dostarczać osobiście. Do 10 lipca oprócz wniosku uczeń będzie zobowiązany dostarczyć też kopię świadectwa, także w wersji elektronicznej.

od 15 czerwca do 10 lipca 2020r

 

 Etap II  uzupełnienie wniosku o  kopię w wersji elektronicznej zaświadczenia o wynikach egzaminu (ósmoklasisty)..

od 31 lipca – 4 sierpnia 2020r

 

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym, także w wersji elektronicznej na stronie Technikum Mundurowego.

Od 12 sierpnia 2020r.

 

Potwierdzenie w szkole woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego oraz zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

Od 13 do 18 sierpnia 2020r

W przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia lub orzeczenia lekarskiego, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r., do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r..

19 sierpnia 2020 r.

 

 

 

 

 

.

 

 

Dokumenty do pobrania:

87-100 Toruń
ul. Żółkiewskiego 37/41
tel.: 56 659 85 25
faks: 56 659 85 35
info@zdz.torun.pl