Wybierz język
Technikum mundurowe

"Szkoła jest fajna, ponieważ są ciekawe zajęcia, super nauczyciele, fajny woźny, ciekawe wycieczki, dobrze wyposażone sale i super Pani dyrektor" - Maciek.

Technikum mundurowe

"W szkole mi się podoba, bo jest łatwy dojazd, fajna klasa, poziom nauczania dostosowany do nas i fajni nauczyciele, którzy umieją uczyć i są spoko" - Błażej.

Technikum mundurowe

"Jeżeli mamy problemy, to zawsze możemy liczyć na rozmowę, pomoc i zrozumienie" - Marta.

Technikum mundurowe

"Podoba mi się w szkole, ponieważ panuje w niej świetna atmosfera, a lekcje są dobrze prowadzone przez super nauczycieli" - Ola.

Technikum mundurowe

"W szkole podoba mi się humor nauczycieli, zgrana ekipa i fajne wycieczki szkolne" - Dominik.

Rekrutacja


Aby zapisać się do Technikum Mundurowego w Toruniu, należy pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy (na dole strony do pobrania), po czym dostarczyć go do sekretariatu.

Szkoła rekrutuje w oparciu o regulamin, z którym również warto się zapoznać.

Pracownicy szkoły chętnie udzielą informacji w zakresie rekrutacji, i pomogą w skompletowaniu dokumentów.

Prosimy zwrócić uwagę na terminy rekrutacji, ujęte w poniższej tabeli.

 

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych w Technikum Mundurowym w Toruniu, na rok szkolny 2023/2024

 

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 15.05.2023r.

do 16.06.2023r.

(godz. 15.00)

Od 24.07.2023r.
(
godz, 12:00)
do 31.07.2023r.
(godz. 15:00)
 
 

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej.

Od 19.06.2023r.

do 24.06.2023r.

II termin

od 03.07.2023r.

do 05.07.2023r.

01.08.2023r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik prób sprawności fizycznej.

I termin

do 26.06.2023r.

II termin

do 06.07.2023r.

   

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu 8-klasisty.

Od 27.06.2023r.

Do 11.07.2023r.

(godz. 15.00)

   

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków  o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

17.07.2023r.

07.08.2023r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych  i kandydatów niezakwalifikowanych.

18.07.2023r.
(do godz. 12:00)

08.08.2023r.
(do godz. 12:00)

 

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi, w przypadku złożenia przez niego wniosku rekrutacyjnego do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.

Od 15.07.2023r.

do 19.07.2023r.

Od 24.07.2023r.
do 08.08.2023r.

 

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie:

*oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu 8-klasisty, o ile nie zostały wcześniej złożone,

*zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Do 21.07.2023r.
(godz. 15.00)
do 10.08.2023r.
 
(godz. 15.00)
 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.

24.07.2023r.
(godz. 12.00)

11.08.2023r.
(godz. 12:00)

  

Wszystkich kandydatów w tegorocznej rekrutacji informujemy o obowiązkowym teście sprawności fizycznej.

Test sprawności fizycznej:

24.06. godz. 9:00

II tura: 03.07. godz. 9:00

Postępowanie uzupełniające: 01.08. godz. 9:00

- Test siły: zwis na drążku

- Test szybkości: wahadło 10/10

- Test wytrzymałości – bieg na 1000 m

- Próba mięśni brzucha – brzuszki

Na test Kandydat przychodzi z Rodzicem/ Opiekunem prawnym.
Należy zabrać również:

- legitymację szkolną,

- zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do udziału w teście.

Dokumenty do pobrania:

Partnerzy szkoły

RAFMED
Gmina
csiau
mpec
Służba więzienna
mzk
Straż Miejska
Straż pożarna
graffico
6 SOG
wot

87-100 Toruń
ul. Żółkiewskiego 37/41
tel.: 56 659 85 25
faks: 56 659 85 35
info@zdz.torun.pl