Wybierz język
Technikum mundurowe

"W szkole mi się podoba, bo jest łatwy dojazd, fajna klasa, poziom nauczania dostosowany do nas i fajni nauczyciele, którzy umieją uczyć i są spoko" - Błażej.

Technikum mundurowe

"Jeżeli mamy problemy, to zawsze możemy liczyć na rozmowę, pomoc i zrozumienie" - Marta.

Technikum mundurowe

"Podoba mi się w szkole, ponieważ panuje w niej świetna atmosfera, a lekcje są dobrze prowadzone przez super nauczycieli" - Ola.

Technikum mundurowe

"W szkole podoba mi się humor nauczycieli, zgrana ekipa i fajne wycieczki szkolne" - Dominik.

Technikum mundurowe

"Szkoła jest fajna, ponieważ są ciekawe zajęcia, super nauczyciele, fajny woźny, ciekawe wycieczki, dobrze wyposażone sale i super Pani dyrektor" - Maciek.

Rekrutacja

Aby zapisać się do Technikum Mundurowego w Toruniu, należy pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy (na dole strony do pobrania), po czym dostarczyć go do sekretariatu.

Szkoła rekrutuje w oparciu o regulamin, z którym również warto się zapoznać.

Pracownicy szkoły chętnie udzielą informacji w zakresie rekrutacji, i pomogą w skompletowaniu dokumentów.

Prosimy zwrócić uwagę na terminy rekrutacji, ujęte w poniższej tabeli.

 

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych w Technikum Mundurowym w Toruniu, na rok szkolny 2021/2022

 

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

 

 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 17.05.2021

do 21.06.2021 (godz. 15.00)

 

od 3.08.2021

do 5.08.2021

 
 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia 8-letniej szkoły podst. oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu 8-klasisty

Od 25.06.2021

Do 14.07.2021 (godz. 15.00)

   

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

Do 14.07.2021

5.08.2021

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

22.07.2021

16.08.2021

 

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi, w przypadku złożenia przez niego wniosku rekrutacyjnego do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.

17.05.2021

Do 26.07.2021

3.08.2021 do13.08.2021

 

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie:

*oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu 8-klasisty, o ile nie zostały wcześniej złożone (por. punkt 6 – uzupełnienie wniosku)

*zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

Od 23.07.2021 do 30.07 2021 (godz. 15.00)

Od 17.08.2021

do 20.08.2021

(godz. 15.00)

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.

2.08.2021 do godz. 14.00

23.08.2021

  

Dokumenty do pobrania:

87-100 Toruń
ul. Żółkiewskiego 37/41
tel.: 56 659 85 25
faks: 56 659 85 35
info@zdz.torun.pl