Wybierz język
Technikum mundurowe

"Szkoła jest fajna, ponieważ są ciekawe zajęcia, super nauczyciele, fajny woźny, ciekawe wycieczki, dobrze wyposażone sale i super Pani dyrektor" - Maciek.

Technikum mundurowe

"W szkole podoba mi się humor nauczycieli, zgrana ekipa i fajne wycieczki szkolne" - Dominik.

Technikum mundurowe

"Podoba mi się w szkole, ponieważ panuje w niej świetna atmosfera, a lekcje są dobrze prowadzone przez super nauczycieli" - Ola.

Technikum mundurowe

"Jeżeli mamy problemy, to zawsze możemy liczyć na rozmowę, pomoc i zrozumienie" - Marta.

Technikum mundurowe

"W szkole mi się podoba, bo jest łatwy dojazd, fajna klasa, poziom nauczania dostosowany do nas i fajni nauczyciele, którzy umieją uczyć i są spoko" - Błażej.

Kalendarz

Kalendarz  roku szkolnego 2023/2024

semestr I i II

01.09.2023r.

Początek roku szkolnego 2022/2023

04.09.2023r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

godz. 10:00

15.09.2023r.

Spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów klas I

godz. 15:45
01.11.2023r. Wszystkich Świętych
11.11.2023r. Narodowe Święto Niepodległości
24.11.2023r. Święto Szkoły – Ślubowanie Kadetów Klas Pierwszych

30.11.2023r.

godz. 15.45

Zebranie śródokresowe –informacja wychowawców o wynikach nauczania i wychowania oraz konsultacje z nauczycielami przedmiotów.

19.12.2023r. Wystawienie proponowanych ocen środkoworocznych
23.12.2023r. – 31.12.2023r.

Zimowa przerwa świąteczna

01.01.2024r. Nowy Rok
05.01.2024r. Wystawienie ocen środkoworocznych dla klasy V
06.01.2024r. Trzech Króli
09.01.2024r. Egzaminy zawodowe:
- SPL 01 (poprawa) godz. 09:00 s.49
- SPL 04   godz. 13:00 s.50
10.01.2024r.

Egzaminy zawodowe:
- SPL 01 godz. 10:00 s.72

- SPL 04 godz. 12:00 s.72

12.01.2024r.

do godz. 14.00

Wystawienie ocen środkoworocznych

w klasach I - IV

30.01.2024r. Początek II semestru (dla klas I – IV)
12.02.2024r. – 25.02.2024r. Ferie zimowe
do 22.03.2024r. Wystawienie ocen proponowanych, w tym zagrożeń oceną niedostateczną lub brakiem klasyfikacji dla uczniów klasy 5
do 25.03.2024r. Wręczenie Rodzicom (Opiekunom prawnym) uczniów klas 5 technikum pisemnych informacji o zagrożeniach uczniów oceną niedostateczną
28.03.2024r. – 02.04.2024r. Wiosenna przerwa świąteczna
do 19.04.2024r. Wystawienie ocen rocznych uczniom klas 5 technikum
19.04.2024r. Posiedzenie Rady Pedagogicznej w sprawie klasyfikacji uczniów klas 5 technikum. Szkolenie zespołu maturalnego
25.04.2024r. Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów klasy V
01.05.2024r. Międzynarodowe Święto Pracy
02.05.2024r. Dzień Flagi
03.05.2024r. Święto Konstytucji 3-go Maja
06.05.2024r. – 31.05.2024r. Praktyki zawodowe klasy III i IV
07.05.2024r. Pisemny egzamin maturalny
08.05.2024r. Pisemny egzamin maturalny
09.05.2024r. Pisemny egzamin maturalny
do 17.05.2024r. Wystawienie ocen proponowanych, w tym zagrożeń oceną niedostateczną lub brakiem klasyfikacji

17.05.2024r.

godz. 15:45

Zebranie z rodzicami - informacja Wychowawców o wynikach nauczania i wychowania oraz konsultacje z nauczycielami przedmiotów
do 20.05.2024r. Wręczenie Rodzicom (Opiekunom prawnym) pisemnych informacji o zagrożeniach uczniów oceną niedostateczną lub brakiem klasyfikacji
30.05.2024r. Boże Ciało
31.05.2024r. Dzień wolny od zajęć edukacyjnych
01.06.2024r. Międzynarodowy Dzień Dziecka
03.06.2024r. – 05.06.2024r. Egzamin zawodowy – sesja letnia
do 14.06.2024r. Wystawienie ocen rocznych
do 17.06.2024r. Składanie podań do Dyrektora Szkoły o wyznaczenie i przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego
17.06.2024r. Posiedzenie Rady Pedagogicznej w sprawie klasyfikacji uczniów
21.06.2024r. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych
22.06.2024r. – 31.08.2024r. Ferie letnie / Wakacje
26.08.2024r. – 31.08.2024r. Termin egzaminów poprawkowych
01.09.2024r. Rozpoczęcie roku szkolnego 2024/2025

 

Przez cały rok szkolny kontakt z rodzicami przez dziennik
elektroniczny.

Partnerzy szkoły

graffico
Straż pożarna
mzk
mpec
Gmina
csiau
6 SOG
Służba więzienna
RAFMED
wot
Straż Miejska

87-100 Toruń
ul. Żółkiewskiego 37/41
tel.: 56 659 85 25
faks: 56 659 85 35
info@zdz.torun.pl