Wybierz język
Technikum mundurowe

"Jeżeli mamy problemy, to zawsze możemy liczyć na rozmowę, pomoc i zrozumienie" - Marta.

Technikum mundurowe

"Szkoła jest fajna, ponieważ są ciekawe zajęcia, super nauczyciele, fajny woźny, ciekawe wycieczki, dobrze wyposażone sale i super Pani dyrektor" - Maciek.

Technikum mundurowe

"Podoba mi się w szkole, ponieważ panuje w niej świetna atmosfera, a lekcje są dobrze prowadzone przez super nauczycieli" - Ola.

Technikum mundurowe

"W szkole podoba mi się humor nauczycieli, zgrana ekipa i fajne wycieczki szkolne" - Dominik.

Technikum mundurowe

"W szkole mi się podoba, bo jest łatwy dojazd, fajna klasa, poziom nauczania dostosowany do nas i fajni nauczyciele, którzy umieją uczyć i są spoko" - Błażej.

Kalendarz

Kalendarz  roku szkolnego 2024/2025

semestr I i II

22.06.2024r. - 31.08.2024r.

Ferie letnie / Wakacje

26.08.2024r. – 31.08.2024r.

Termin egzaminów poprawkowych

01.09.2024r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2024/2025

02.09.2024r.

Początek roku szkolnego 2024/2025

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2024/2025

godz. 10:00
06.09.2024r.

Spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów

klas I i II

godz. 15:45
30.09.2024r. - 27.10.2024r. Praktyki zawodowe klas III
01.11.2024r. Wszystkich Świętych
11.11.2024r. Narodowe Święto Niepodległości

22.11.2024r.

godz. 15.45

Zebranie śródokresowe –informacja wychowawców o wynikach nauczania i wychowania oraz konsultacje z nauczycielami przedmiotów.
29.11.2024r. Święto Szkoły – Ślubowanie Kadetów Klas Pierwszych
20.12.2024r. Wystawienie proponowanych ocen środkoworocznych
23.12.2024r. – 31.12.2024r.

Zimowa przerwa świąteczna

01.01.2025r. Nowy Rok
06.01.2025r. Trzech Króli
07.01.2025r. Wystawienie ocen środkoworocznych dla klasy V

13.01.2025r.

do godz. 14.00

Wystawienie ocen środkoworocznych

w klasach I - IV

30.01.2025r. Początek II semestru (dla klas I – IV)
20.01.2025r. – 02.02.2025r. Ferie zimowe
do 21.03.2025r. Wystawienie ocen proponowanych, w tym zagrożeń oceną niedostateczną lub brakiem klasyfikacji dla uczniów klasy 5
do 24.03.2025r. Wręczenie Rodzicom (Opiekunom prawnym) uczniów klas 5 technikum pisemnych informacji o zagrożeniach uczniów oceną niedostateczną
17.04.2025r. – 22.04.2025r. Wiosenna przerwa świąteczna
do 14.04.2025r. Wystawienie ocen rocznych uczniom klas 5 technikum
do 16.04.2025r. Składanie podań do Dyrektora Szkoły o wyznaczenie i przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych w klasach 5
23.04.2025r. Posiedzenie Rady Pedagogicznej w sprawie klasyfikacji uczniów klas 5 technikum
23.04.2025r. Termin egzaminów klasyfikacyjnych dla uczniów klas 5 technikum
23.04.2025r. Posiedzenie Rady Pedagogicznej w sprawie zatwierdzenia wyników egzaminów klasyfikacyjnych
25.04.2025r. Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów klasy V
01.05.2025r. Międzynarodowe Święto Pracy
02.05.2025r. Dzień Flagi
03.05.2025r. Święto Konstytucji 3-go Maja
05.05.2025r. – 30.05.2025r. Praktyki zawodowe klasy IV
do 30.05.2025r. Wystawienie ocen proponowanych, w tym zagrożeń oceną niedostateczną lub brakiem klasyfikacji
01.06.2025r. Międzynarodowy Dzień Dziecka
do 02.06.2025r. Wręczenie Rodzicom (Opiekunom prawnym) pisemnych informacji o zagrożeniach uczniów oceną niedostateczną lub brakiem klasyfikacji
do 16.06.2025r. Wystawienie ocen rocznych
do 17.06.2025r. Składanie podań do Dyrektora Szkoły o wyznaczenie i przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego
17.06.2025r. Posiedzenie Rady Pedagogicznej w sprawie klasyfikacji uczniów
19.06.2025r. Boże Ciało
20.06.2025r. Dzień wolny od zajęć edukacyjnych
27.06.2025r. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych
28.06.2025r. – 31.08.2025r. Ferie letnie / Wakacje
25.08.2025r. – 29.08.2025r. Termin egzaminów poprawkowych
01.09.2025r. Rozpoczęcie roku szkolnego 2025/2026

 

Przez cały rok szkolny kontakt z rodzicami przez dziennik
elektroniczny.

Partnerzy szkoły

wot
Służba więzienna
Straż Miejska
mpec
Straż pożarna
Gmina
graffico
csiau
6 SOG

87-100 Toruń
ul. Żółkiewskiego 37/41
tel.: 56 659 85 25
faks: 56 659 85 35
info@zdz.torun.pl