Wybierz język
Technikum mundurowe

"W szkole podoba mi się humor nauczycieli, zgrana ekipa i fajne wycieczki szkolne" - Dominik.

Technikum mundurowe

"Szkoła jest fajna, ponieważ są ciekawe zajęcia, super nauczyciele, fajny woźny, ciekawe wycieczki, dobrze wyposażone sale i super Pani dyrektor" - Maciek.

Technikum mundurowe

"Podoba mi się w szkole, ponieważ panuje w niej świetna atmosfera, a lekcje są dobrze prowadzone przez super nauczycieli" - Ola.

Technikum mundurowe

"W szkole mi się podoba, bo jest łatwy dojazd, fajna klasa, poziom nauczania dostosowany do nas i fajni nauczyciele, którzy umieją uczyć i są spoko" - Błażej.

Technikum mundurowe

"Jeżeli mamy problemy, to zawsze możemy liczyć na rozmowę, pomoc i zrozumienie" - Marta.

O technikum

Technikum Mundurowe w Toruniu powstało w 2019 roku przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Toruniu (zobacz akt powołania), jako rozwinięcie możliwości edukacji oferowanej przez stowarzyszenie ZDZ w Toruniu.

Technikum oferuje absolwentom szkół podstawowych kształcenie w oddziałach realizujących program kształcenia zawodowego w specjalnościach:

technik logistyk, technik programista, technik informatyk, technik mechanik, technik ekonomista.

Natomiast w ramach kształcenia mundurowego - zajęcia edukacji wojskowej, realizowane w oparciu o najnowsze i aktualizowane programy opublikowane przez MON.

Programy kształcenia są zgodne z wymogami MEN i podlegają kontroli Kuratorium Oświaty.

Zapewniamy komfortowe warunki pracy, zajęcia z doświadczoną i wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną, sprzyjającą nauce atmosferę.

Stawiamy na jakość - nie na ilość. Liczba uczniów w klasach nie przekracza 25 osób, praktykujemy indywidualne podejście w procesie nauczania.

Uczymy praktycznie, podnosimy jakość wyposażenia i rozbudowujemy bazę dydaktyczną.

Zapewniamy poczucie bezpieczeństwa - nauczyciele przechodzą szkolenia w zakresie ppoż, pierwszej pomocy i reagowania w sytuacji zagrożenia, a w kadrze dydaktycznej są oficerowie WP.

 

Priorytety klas mundurowych zawarte zostały w Rocie Ślubowania Kadeta klasy I, z której szczególne znaczenie mają słowa:

"Ja, uczeń klasy pierwszej Technikum Mundurowego w Toruniu ślubuję dochować wierności ideałom i uniwersalnym wartościom, takim jak:

Patriotyzm.

Humanitaryzm.

Tolerancja.

Demokracja".


Realizacja programu wojskowego wprowadza do programu pracy szkoły silne elementy samodyscypliny, wytrwałości, radzenia sobie z trudnościami i fachową opiekę nauczyciela edukacji wojskowej.

87-100 Toruń
ul. Żółkiewskiego 37/41
tel.: 56 659 85 25
faks: 56 659 85 35
info@zdz.torun.pl