Wybierz język
Technikum mundurowe

"Szkoła jest fajna, ponieważ są ciekawe zajęcia, super nauczyciele, fajny woźny, ciekawe wycieczki, dobrze wyposażone sale i super Pani dyrektor" - Maciek.

Technikum mundurowe

"W szkole podoba mi się humor nauczycieli, zgrana ekipa i fajne wycieczki szkolne" - Dominik.

Technikum mundurowe

"W szkole mi się podoba, bo jest łatwy dojazd, fajna klasa, poziom nauczania dostosowany do nas i fajni nauczyciele, którzy umieją uczyć i są spoko" - Błażej.

Technikum mundurowe

"Jeżeli mamy problemy, to zawsze możemy liczyć na rozmowę, pomoc i zrozumienie" - Marta.

Technikum mundurowe

"Podoba mi się w szkole, ponieważ panuje w niej świetna atmosfera, a lekcje są dobrze prowadzone przez super nauczycieli" - Ola.

2019-11-29

Uroczystość ślubowania

W dnu 29 listopada 2019r. miała miejsce pierwsza w historii szkoły uroczystość Ślubowania na kadeta klasy I. Na uroczystość przybyli Prezes ZDZ w Toruniu, Pani Ewa Wasilewska, zca kujawsko-pomorskiego Kuratora Oświaty, Pani Maria Mazurkiewicz, przedstawiciele WOT i WKU, rodzice, przyjaciele i sympatycy szkoły. Ilustracją tego wydarzenia niech będzie Rota ślubowania, która zapadła w pamięć wszystkich obecnych..

 

„Ja, uczeń pierwszej klasy Technikum Mundurowego w Toruniu, ślubuję:

- pilnie zdobywać wiedzę i umiejętności,

- godnie reprezentować Szkołę i dbać o jej dobre imię,

- codzienną i uczciwą pracą pomnażać dobrostan naszej Ojczyzny,

- z szacunkiem oddawać należną cześć tradycjom i symbolom narodowym,

- dochować wierności ideałom i uniwersalnym wartościom, takim jak:

• Patriotyzm

• Humanitaryzm

• Tolerancja

• Demokracja

- pamiętać o ideałach przodków, którzy nieśli hasła:

• Wolności,

• Równości,

• Braterstwa,

- z godnością nosić powierzony mi mundur Kadeta.

ŚLUBUJĘ!

87-100 Toruń
ul. Żółkiewskiego 37/41
tel.: 56 659 85 25
faks: 56 659 85 35
info@zdz.torun.pl